Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veldgrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke van deszelfs principalen, op Woensdag den 2den Junij 1841, des morgens om 10 ure, ten huize van W. ten CATE, Tapper te Avereest, te doen inzetten, en op Woensdag den 16den Junij 1841, ten huize van B. SCHUTTERUP, Tapper mede te Avereest woonachtig, publiek le doen verkoopen:

1°. Ongeveer 60 Bunders VELDGROND, gelegen in het Varsener Veld, Gemeente Ambt Ommen, en

2°, Ongeveer 40 Bunders VELDGROND, gelegen in het Huisinger Veld, aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, grenzende aan den Koloniewijk en de Varsener Stuwe.

Al hetwelk op zeer voordeelige voorwaarden in verschillende perceelen en vervolgens in massa zal worden geveild. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, ten wiens Kantore de conditien in tijds ter lezing zullen liggen; terwijl de aanwijzing zal geschieden door Jacob Visscher, Landbouwer te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 226

Note :Het betreft hier Sectie B nr 1, 2

26 percelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN der DEDEMSVAART zijn voornemens in de Herberg de Ligtmis, aan gezegd lokaal, op Maandag den 19den April 1841, des morgens om 11 uur te doen inzetten en 8 dagen later publiek te verkoopen :

28 perceelen VEEN- en ONDERGROND met eenige gehouwen BOOMEN, groot p.m. 60 Bunders, alles gelegen aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest en Ambt Hardenberg, in de Markten van Stegeren, Rheeze en Lutten, bij billetten breeder omschreven.

De conditien liggen bij voornoemden Notaris ter lezing en de aanwijzing geschied door de Veenbazen F. Boterman, Dorgelo en Staarman.

Bron : Delpher.nl