Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

26 percelen veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De EIGENAREN der DEDEMSVAART zijn voornemens in de Herberg de Ligtmis, aan gezegd lokaal, op Maandag den 19den April 1841, des morgens om 11 uur te doen inzetten en 8 dagen later publiek te verkoopen :

28 perceelen VEEN- en ONDERGROND met eenige gehouwen BOOMEN, groot p.m. 60 Bunders, alles gelegen aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest en Ambt Hardenberg, in de Markten van Stegeren, Rheeze en Lutten, bij billetten breeder omschreven.

De conditien liggen bij voornoemden Notaris ter lezing en de aanwijzing geschied door de Veenbazen F. Boterman, Dorgelo en Staarman.

Bron : Delpher.nl