Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veldgrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens ten verzoeke van deszelfs principalen, op Woensdag den 2den Junij 1841, des morgens om 10 ure, ten huize van W. ten CATE, Tapper te Avereest, te doen inzetten, en op Woensdag den 16den Junij 1841, ten huize van B. SCHUTTERUP, Tapper mede te Avereest woonachtig, publiek le doen verkoopen:

1°. Ongeveer 60 Bunders VELDGROND, gelegen in het Varsener Veld, Gemeente Ambt Ommen, en

2°, Ongeveer 40 Bunders VELDGROND, gelegen in het Huisinger Veld, aan de Zuidzijde der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, grenzende aan den Koloniewijk en de Varsener Stuwe.

Al hetwelk op zeer voordeelige voorwaarden in verschillende perceelen en vervolgens in massa zal worden geveild. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, ten wiens Kantore de conditien in tijds ter lezing zullen liggen; terwijl de aanwijzing zal geschieden door Jacob Visscher, Landbouwer te Avereest.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 226

Note :Het betreft hier Sectie B nr 1, 2