Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Op Vrijdag den 22sten Julij 1842, des middags te 12 ure, zal door den Gouverneur der provincie Overijssel, in het Lokaal van het Provinciaal Gouvernement te Zwolle, worden overgegaan tot de aanbesteding van het doen van:

Eenige Herstellingen en Voorzieningen aan het Kerk- en Pastorie gebouw der Hervormden aan de Dedemsvaart.

De bestekken zullen ter lezing leggen, behalve aan de Bureaux van het Provinciaal Gouvernement, te Zwolle bij J. B. Scheuer voor de Kamperpoort, te Kampen bij Portheine in den Keulschen Dom, te Meppel in het Heeren Logement, te Ommen bij Masier in de Koppelpaarden en te Dedemsvaart in een der Herbergen in de nabijheid der Kerk.

Bron : Delpher.nl