Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bovenveen met twee tenten

- Posted in Verkoop by

De Notarissen Mr. J. A. vas ROIJEN te Zwolle en Mr. C W. van DEDEM te Nieuwleusen, zullen ten huize van H. KEUKEN, Tapper aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Dingsdag den 14 Maart 1843, des avonds te 6 uren, aan de meestbiedende verkoopen :

Een stuk BOVEN VEEN op de Oostelijke helft van de 4 wijk boven Dorgelo schut, bezuiden de Hoofdvaart tot aan de Vriesendijk in de Markte Rheese, Gemeente Avereest, Sectie E. No. 350, bevattende nagenoeg 12 Bunders, waaruit kunnen gegraven worden ongeveer twee duizend DAGWERK TURVEN met twee Tenten, en zulks in negen perceelen, welke niet in massa zullen geveild worden.

Waarvan aanwijzing zal worden gedaan door JAN ter VAART, Veenbaas aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl