Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Besneden bovenveen

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens om op Donderdag den 31sten Augustus 1843, des voormiddags om elf ure, ten huize van G. DORGELO aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, te doen inzetten en op Donderdag den 14den September 1843 op tijd en plaats voorschreven finaal te doen verkoopen :

Ruim 12 Bunders 50 Roeden besneden BOVENVEEN, van eene beste kwaliteit, kunnende in weinige jaren geheel worden afgegraven, gelegen in de Gemeente Avereest, eerste blok der markte van Arrien, ten zuiden der Oostwijk, het ZANDBERGSLAG genaamd.

Nadere informatien te bekomen bij den Veenbaas G. DORGELO voornoemd.

Bron : Delpher.nl

Akte : 393

Note : Het betreft hier Sectie D nr 218 en 864