Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenhuis en erve met gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ten verzoeke van JAN SPIJKER, Landbouwer, wonende te Avereest, op Woensdag den 7den Februarij 1844, 's morgens om 10 ure, ten huize van JAN MULDER, Tapper te Avereest, doen inzetten en op Woensdag den 28sten Februarij 1844, ter zelfder ure en plaatse finaal doen verkoopen :

Een BOERENHUIS en ERVE, staande en gelegen in den Oosterhuis, Gemeente Avereest, met de gevolgen van ruim 33 Bunders BOUW- en WEILAND eu HEIDEVELD. Aanwijzer JAN SPIJKER voornoemd.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris, alwaar in tijds de Veilconditien ter visie zullen liggen.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 419

Note : Het betreft hier een huis schuur en varkenhok brink en oude schoolbrink zoals het zelve binnen zijn slooten is gelegen Sectie C nr 115, 116, 117, 129 en 130

*Note : het Kreuzen Veente *

Note : weideland genaamd de Zandberg en het Veente Sectie C nr 128

Note : veen en heidegrond genaamd de voorste Koeweide en de Achterste Koeweide Sectie C nr 118

Note : hooiland genaamd de groote maat Sectie C nr 120 en de kleine maat Sectie C nr 119

Note : bouw- en hooiland genaamd de Brokkenberg Sectie C nr 105

Note : groenland genaamd het Heide Hoekje Sectie C nr 107

Note : bouw- en groenland genaamd het Lijland Sectie C nr 108, 109 en 110

Note : bouw- groen en heidevled genaamd het Haverland Sectie C nr 112 met huisje en schuur 113, 113a en 113b

Note : heidevled Sectie C nr 160, 161 en 163