Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met winkelnering

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris residerende te Nieuwleusen en Avereest, zal ten verzoeke van ROELOF OOSTING, Timmerman , wonende aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Woensdag den 28sten Februarij 1844, 's morgens om 10 uren, ten huize van JAN MULDER, Tapper wonende te Avereest, doen inzetten en op Woensdag den 6den Maart 1844, 'smorgens om 10 ure, ten huize van FREDERIK BOTERMAN, Tapper, mede te Avereest woonachtig, publiek verkoopen :

Een HUIS en ERVE met daarbij gelegen GROND, staande en gelegen op eenen der beste standen aan den Hoofd- of Kruisinga's-wijk, Gemeente Avereest, in de nabijheid der R. C. Kerk, wordende in hetzelve Huis met het beste succes eene Winkelnering uitgeoefend. Aanvaarding met primo Mei 1844.

Nadere informatien ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 422

Note : Het betreft hier Sectie D nr 153 en 154