Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 9den September 1844, des middags om 12 uren, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Een HUIS met bijbehoorende GROND, waarin eene Bakkerij wordt uitgeoefend, staande en gelegen aan de Kruizinga 's wijk aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Sectie D. No. 403 en 404, groot 0. 57. 20, thans bewoond door den eigenaar HUBERT HABERS.

Nadere informatien bij den Notaris bij wien de Conditien ter visie leggen.

Bron : Delpher.nl