Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met winkel

- Posted in Verkoop by

De Notaris Mr. C. W. van DEDEM, te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 27sten Januarij 1846, des morgens te 10 ure, ten verzoeke en ten huize van MEINE MEINES, Schipper te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, den 10den Februarij e. k. ter zelfder ure en plaatse publiek verkóopen :

Een HUIS en ERF, benevens een perceel best GROENLAND, staande en gelegen aan het aangenaamste gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, te zamen groot ongeveer 1/2 Bunder. Zijnde het HUIS in den jare 1838 nieuw gebouwd, waarin sedert dien tijd met veel succes een Winkel is gedreven , bestaande uit drie vertrekken, een beste Kelder, groot Achterhuis en ruime Winkel.

Te aanvaarden 1 Mei 1846. Nadere informatien te vernemen bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : 536

Note : Het betreft hier Sectie D nr 918 en 1208

Huis met bouw en groengronden

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle zal op Dingsdag den 20 Januarij 1846 , des morgens om 11 uur, ten huize van ALBERT BRINK, in de Herberg DE LICHTMIS, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Een HUIS, met daarbij behoorende en aaneengelegene BOUW- en GROENGRONDEN en VELD, met daarop staande verdere GETIMMERTENS, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, vroeger toebehoord hebbende aan J. HARLOFF, thans aan de Heeren GOUDSMIT en COHEN , Kadaster Sectie D. No. 326 , 445 , 632 , 633 , 634 en gedeeltelijk 635.

Nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl