Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Avereest, zal in de Herberg DE LIGTMIS, op Donderdag den 12den Februarij , des morgens om elf uur doen inzetten, en veertien dagen later publiek verkoopen, de navolgende VASTE GOEDEREN, aan de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest gelegen:

1°. Een VEENSLAG, op het eind der Hoofdwijk van Stegeren, groot 46 Bunders 80 Roeden.

2°. Een VEENSLAG, zijnde de zoogenaamde Zevende wijk, aan de Hoofdwijk van Stegeren, groot 11 Bunder 64 Roeden 40 Ellen.

3°. Een VEENSLAG, in de Markte van Rheeze, nabij het Schut van Dorgelo, groot 43 Bunders 14 Roeden 90 Ellen.

4°. Een VEENSLAG, naast het vorige perceel, strekkende van de sloot nabij de Reest, tot aan de ondersloot, groot 56 Bunders 58 Roeden en 50 Ellen, met de daarop staande GEBOUWEN.

5° Eene KALKFABRIEK, bestaande uit 2 KALKOVENS en LESCHHUIS, met de gronden daarbij, en de daarop staande GEBOUWEN, nabij de Kalkwijk, groot 7 Bunders 42 Roeden en 40 Ellen.

6°. Een stuk GROND, aan de Hoofdvaart, grool 1 Bunder 10 Roeden en 40 Ellen.

7°. Een WOONHUIS aan de lange Jagt, bewoond door R. MIKKERS, benevens een ERFPACHT daar neveens, bij W. EDELIJN, groot ƒ 4.60. - En een dito bij R. BRAND, groot ƒ 8.60.

8°. Een HUIS met twee WONINGEN, bewoond door GEERT WIENDELS en de Weduwe HOGEZAND, aan de Kruizingaswijk, benevens een stuk LAND daarbij gelegen, groot 1 Bunder 36 Roeden en 20 Ellen.

Alles in zoodanige perceelen en massa's, als bij de conditien zullen worden opgegeven. De aanwijzing geschiedt door F. BOTERMAN, en nadere informatien bij Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron : Delpher.nl