Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veengrond

- Posted in Verkoop by

W. CHEVALLERAU, Notaris te Ommen, zal op Dingsdag den 14den April 1846, des morgens te 11 ure, op het Raadhuis der Stad Ommen, doen inzetten en 8 dagen later publiek verkoopen:

Een perceel VEENGROND, de Zes en dertig morgen genaamd, gelegen onder de Gemeente Avereest, in het derde blok der verdeelde Amerveenen, benoorden den Vrieschendijk, groot 29 B. 49 R., Sectie D Nummers 257 en 258.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl