Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erfpacht tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. Van ROIJEN, Notaris te Zwotte, zal op Zaturdag den 10den October 1846, des middags om 12 uur, ten huize van de Wed. STEENBERGEN aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen, ten verzoeke van Mej. J. G. KANNEGIETER, eerder Weduwe van den Heer G. TENTHOF, thans hertrouwd aan den Heer J. KAMPHUIS te Zwolle, als daartoe onherroepelijk gemagtigd door B. MAATJE te Avereest.

Een nieuw gebouwd HUIS, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, in de Markte van Rheeze, benevens het REGT van ERFPACHT van een TUIN, en van ongeveer een halve Bunder GROND, hebbende ten Westen en Noorden Jan Mulder c. s. , ten Oosten de Heer Foreest van Heemse, ten Zuiden de Vaartsgeregtigheid, Sectie E. No. 270, groot 1 R. 60 E. en 269 gedeeltelijk.

Nadere informatien ten Kantore van den genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veengrond

- Posted in Verkoop by

W. SWAM, Notaris te Gramsbergen, zal ten verzoeke van den Heer F. C. HAGEDORN te Zwolle, als daartoe onherroepelijk gemagtigd door den Heer J. van RIEMSDIJK, en deszelfs Echtgenoote M. E. SCHUURMAN, te Hardenberg, op Woensdag den 7den October 1846, des middags om 12 uur, ten huize van de Wed. J. Van MUNSTER, te Hardenberg, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

3°. Een stuk VEENGROND, gelegen in de Gemeente Avereest, langs de gronden van Jan Zwiers en de Heeren de Vos van Steenwijk, belend de Kruizinga's wijk ten Zuiden en de Reest sloot ten Noorden , Sectie E. No. 507, groot 11 Bunders 6 Roeden 70 Ellen.

Bron : Delpher.nl