Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bovenveen zonder ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Dingsdag den 17 November 1846, des morgens om 11 uur, in de Herberg DE LIGTMIS, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Het BOVENVEEN zonder ONDERGROND, van het laatste Veenslag in Arrien, te veilen in zes perceelen bij klinken, Sectie D. No. 196 en 1172, gedeeltelijk ; zijnde dit Bovenveen te zamen groot 13 Bunder 76 Roe 92 Ellen.

2°. Het BOVENVEEN op de zoogenaamde Sandbergswijk in Arrien, en wel de beide laatste klinken , en wel ten oosten en westen van die Wijk , te veilen in twee perceelen, Sectie D. No. 827, 828, 841 en 842; zijnde dit Bovenveen groot 2 Bunder 56 Roe 82 Ellen.

3°. Een HUIS met twee WONINGEN, TUIN en BOUWLAND, aan de Arrien Hoofdwijk, ten zuiden den Hoofdvaart, Sectie D. No. 911, 1227, 1228 en 1229, groot 1 Bunder 60 Roe 20 Ellen.

4°. Een HUIS met drie WONINGEN, TUIN, GROEN- en BOUWGROND, ten zuiden der Hoofdvaart, Sectie D. No. 832 tot 836, groot 3 Bunder 41 Roe 60 Ellen.

Alles staande en gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, waarvan de aanwijzing geschieden zal door G. DORGELO.

Bron : Delpher.nl