Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf en smederij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal Woensdag den 3 Februarij 1847, des morgens te 11 uren, ten huize van FREDERIK BOTERMAN, Tapper te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder ure en plaatse publiek verkoopen :

1°. Een aanzienlijk HUIS en ERF met GROEN- en HOFGROND, staande en gelegen aan het volkrijkst gedeelte der Dedemsvaart, Gemeente Avereest, nabij de Gereformeerde Kerk, voorzien van vijf vertrekken, ruime en drooge Kelder, beste Pomp, ruime SCHUUR en STALLING voor Koeijen en Paarden, zijnde een en ander in 1838 nieuw gebouwd, waarin sedert met goed succes een Logement en Billardhouders-affaire wordt uitgeoefend, en zeer geschikt is voor alle neringen.

2°. Een sedert weinige jaren nieuw gebouwde SMEDERIJ met bijbehoorende GROND, staande en gelegen aldaar, waarin met het beste gevolg die affaire wordt uitgeoefend.

De perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk, en daarna gecombineerd worden geveild. Zijnde inmiddels nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 600

Note : Ten verzoeke van Jan Breman, Grofsmid

Note : 1) Het betreft hier huis en erf Sectie D nr 942 en 941

Note : 2) Het betreft hier een wwonhuis ingerigt als smederij Sectie D nr 943 en gedeelte 941