Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenhuis en erf met schuur en bakoven

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 3den Maart 1847, des morgens te 10 ure, ten huize van JAN MULDER, Verveener en Tapper te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, publiek verkoopen:

1°. Een BOERENHUIS en ERF, met SCHUUR, BAKOVEN, en daarbij behoorende LANDERIJEN, staande en gelegen in den Oosterhuis, Gemeente Avereest, groot plus minus 13 Bunder.

2°. Een BOERENHUIS met bijbehoorende GROND, staande en gelegen aldaar, bewoond door Harm Scheiuit.

3°. DEN BLOOTEN EIGENDOM van een Perceel GRONDS , gelegen aldaar, in Erfpacht uitgegeven aan Hendrik de Leeuw, Turfmaker te Avereest.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. vas ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 4den Maart 1847, des middags om twaalf uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

1°. Een stuk VEEN- en ONDERGROND, gelegen in de Markte van Diffelen, Gemeente Avereest , hebbende ten noorden den Heer KOL, ten oosten en westen de Heeren EEKHOUT, en ten zuiden de Vriesendijk. Kad. Sectie D. No. 154, groot 25 B. 10 R. 72 E. te veilen in 3 perceelen.

2°. Een stuk VEEN-en ONDERGROND, gelegen in de Markte van LUTTEN, gemeente Ambt Hardenberg, aan de zoogenaamde schuine sloot, hebbende ten zuiden STAARMAN c. s., ten oosten de Heeren EEKHOUT, ten westen B. BERENDS, en R. VENINGEN, ten noorden den Drentsche scheid, Kad. Sectie A.No. 803, 804 en 805, groot 62 B. 76 R. 60 E.

De aanwijzing zal geschieden door den Heer H. VISSCHER, aan de Dedemsvaart, terwijl nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl