Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huizen en erve

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, als daartoe benoemd, zal ten verzoeke van den Heer Mr. M. L. TIJL, Curator in het Faillissement van HARM ROELOFS SEMPEL te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, op Donderdag den 22sten April 1847, des middags om 12 uur, ten huize van Hk. KEUKEN aldaar, doen inzetten en veertien dagen later op gezegden tijd en plaats finaal verkoopen:

1°. Twee naast elkander staande HUIZEN en het ERVE waarop die zijn gebouwd, gelegen in de Gemeente Avereest aan de Dedemsvaart, Kadastraal Sectie D, Nos. 491, 1048 en 1049, groot voor het geheel een Bunder, drie en twintig Roeden en zeventig Ellen.

2°. Een GRONDRENTE van ZEVEN GULDEN jaarlijks, ten laste der Christelijke afgescheidene Gemeente te Dedemsvaart, alles behoorende in opgedacht Faillissement. Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl