Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Timmerwerf

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN. Notaris te Zwolle, zal ten verzoeke van den Heer Mr. G. A. VOS de WAEL, Curator in het Faillissement van H. WEENER, aan de Dedemsvaart, op Zaturdag den 19den Junij 1847, 's morgens te Elf uur, ten huize van F. BOTERMAN aan de Dedemsvaart doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

1°. Een HUIS, SCHUUR, TUIN en BOUWGROND, gelegen aan de Kalkwijk, gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No. 1126 en 1127, groot 24 Roeden 40 Ellen.

2°. Een HUISJE met twee WONINGEN gelegen aan de Kruisinga's Wijk te Avereerst, Kad. Sectie D. No. 932 en 933 , groot 1 Roede 30 Eilen, bewoond door OTTERBEIN en BREEMAN.

3°. Een perceel ONDER- en VEENGROND, gelegen aan de Drentsche Wijk, gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No. 1325, groot 3 Bunders 65 Roeden.

4°. Eene TIMMER WERF, bestaande in SCHUUR, PIKHOK, twee LANGHELLINGEN en verder toebehooren, staande aan de Kruisinga's Wijk, op Kad. Sectie D. No. 939.

5°. Een HUIS met een perceel BOUWLAND, gelegen in het Ambt Hardenberg, Kad. Sectie B. No. 1626 en 1627, groot 69 Roeden 40 Ellen, in huur bij SLENTER.

Nadere informatien ten Kantore van den Notaris, en van den Heer Curator te Zwolle.

Bron : Delpher.nl