Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf met tuin

- Posted in Verkoop by

Er wordt UIT DE HAND TE KOOP gepresenteerd:

Een HUIS, ERF en TUIN, gelegen aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, Provincie Overijssel, en wel op het beste gedeelte aan den publieken weg aldaar, thans wordende bewoond en gebruikt door KOERT SCHIPPERS WINKEL, Kadrastraal bekend in Sectie D, No. 421, 422, 424 en 1012, ter grootte van 62 Roeden 40 Ellen.

Kunnende de Kooper des verkiezende twee derde der Kooppenningen onder Hypotheek er op gevestigd houden. Adres bij den eigenaar JACOB WAMS, Scheepstimmerman te Hoogeveen, mits brieven franco.

Bron : Delpher.nl