Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Verpachtingen huis en bruggeld

- Posted in pacht by

De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de Provincie OVERIJSSEL, Gelet op de resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten van den 24 dezer No. 2491. Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat op Vrijdag den 17den November e. k. , des middags te twaalf ure, aan het lokaal van het Provinciaal Gouvernement te Zwolle, in het openbaar zullen worden Verpacht de volgende perceelen der Provincie Overijssel, behoorende bij de eigendommen der DEDEMSVAART, als:

1°. Een HUIS, benevens een LOSWAL met het BRUGGELD der aldaar gelegene brug over de Dedemsvaart, staande en gelegen in den Hulst, Gemeente Nieuwleusen, thans in huur bij A. EVENB0ER.

2°. Een HUIS met drie Bunder LAND, staande en gelegen in de gemeente Avereest, bij de sluis over de Dedemsvaart aldaar, thans in huur bij E. van DIJK.

3°. Een HUIS en halve Bunder LAND bij de Sluis in Heemse, Gemeente Ambt Hardenberg , thans in huur bij H. NIJHUIS.

4°. Een HUIS en halve Bunder LAND bij de eerste Sluis in de Hoofdvaart door Lutten, Gemeente Ambt Hardenberg.

5°. Een HUIS en acht Bunder LAND, staande en gelegen bij Terwee of Boekweitenbrug, in de Gemeente Zwollerkerspel, benevens het aldaar geheven wordende BRUGGELD, een en ander thans in huur bij A. MEULEMAN.

6°. Het BRUGGELD, geheven wordende van de brug voor den Ommerdijk, in de gemeente Nieuwleusen, thans in huur bij F. POLLEMAN.

Welke Verpachting zal geschieden voor den tijd van Zes jaren, ingaande 1 Mei 1849, en verder op zoodanige voorwaarden, als welke van af den 3den November e.k. aan het Provinciaal Gouvernement te Zwolle, aan de herberg de Ligtmis en ten huize van STAARMAN in Lutten zullen ter lezing liggen , terwijl informatien zijn te bekomen bij den Hoofdopzigter BREUKEL aan de Dedemsvaart.

Bron : Delpher.nl