Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

150 bunder Heidegrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag den 26sten Februarij 1849, des morgens ten 10 ure, ten huize van den Kastelein E. NAARDING te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen:

Ongeveer 150 bunders HEIDEGROND, doorsneden door het Kanaal DE DEDEMSVAART, gelegen onder de Gemeente Avereest, nabij de Sluis No. 4, bijzonder geschikt tot Cultuur.

De veiling zal eerst bij perceelen, zoo als uitgebaakt, en door JAN van der HAAR, Landbouwer te Avereest aangewezen zal worden, en daarna in massa plaats hebben.

Zullende de betaling des verkiezende kunnen geschieden in twaalf jaarlijksche termijnen, mits tegen voldoening van 4%, van het telken jare nog resterende kapitaal. Nadere infoimatien te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 745 en nr 753

Note : ten verzoek van Roelof Huizing landbouwer, Jan Alberts Huizing landbouwer, Jan van der Haar landbouwer, Jan Naarding onderwijzer der jeugd.

Note : Het betreft hier Sectie B nr 583, 584, 395, 396, 397 en 398

Note : Het betreft hier Sectie A nr 592

Note : Het betreft hier Sectie B nr 444, 445, 446, 447, 451, 452, 453, 369 en 370

Note : Het betreft hier Sectie B nr 438, 439, 440, 441 en 442