Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Notaris Mr. W. S. van der GRONDEN, zal op Zaturdag den 19den Mei 1849, 's morgens te Elf uur ten huize van F. BOTERMAN te Avereest doen inzetten en 14 dagen later, aldaar publiek verkoopen:

Een kapitaal HUIS, met daarbij behoorend BOUW- en WEIDELAND, gelegen aan de Dedemsvaart, en schietende aan de Kruisinga's wijk, belend de eigendommen van STEENBERGEN en COHEN, Sectie D. No. 312a, 425 en 427, groot, ruim 3 Bunders bewoond geweest door G. W. NOORDHUIS.

Belaling der koopschat 1°. Januarij 1850. - Dezelve kan ook voor de helft als eerste Hypotheek tegen 4 1/2 % gevestigd blijven op het verkochte, dadelijk te aanvaarden , en nadere informatien ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl