Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Nolaris te Zwolle, zal op Woensdag den 17den April 1850, des voormiddags om 11 uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Een HUIS, bevattende Twee WONINGEN met ERF en daarbij behoorende GROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, bij het Schut van DORGELO, Sectie E. No. 110a, 328 en 592, te zamen groot 91 Roeden 25 Ellen , bewoond door den Eigenaar H. J. BIJKER.

Nadere informatien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl