Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Turf en veen

- Posted in Verkoop by

H. F. DEEL, Candidaaat Notaris te Dedemsvaart, zal ten verzoeke van den Heer J. H. DAMAN aldaar, op Dingsdag den 16den Julij aanslaande,'s morgens om 9 uur, aan de Schutwijk onder Avereest, publiek in perceelen op Crediet verkoopen:

P.m. 700 dagwerk nieuw gegraven lange TURF, staande aan gezegde Schutwijk.

De perceelen zijn dagelijks te bezigtigen, en zullen door de Heer DAMAN voornoemd zelve worden aangewezen. Inmiddels zijn de Conditien te vernemen ten kantore van H. F. DEEL; bij wien tevens UIT DE HAND TE KOOP wordt gepresenteerd:

Onderscheiden Klinken besneden VEEN. Voorts ongeveer 150 Bunder VEEN- en ONDERG ROND, van de beste kwaliteit, alles aan een gelegen onder de gemeente Avereest, uitmuntend geschikt en allervoordeeligst gelegen om met goed succes te cultiveren en te verveenen. Van welke Vaste Goederen almede aanwijzing gedaan en inlichting gegeven zal worden door J. H. DAMAN voormeld.

Bron : Delpher.nl