Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 28sten Augustus 1850, des middags om 12 uren, ten huize van den Heer H. VISSCHER aan de Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later, op tijd en plaats voorschreven, publiek verkoopen:

Een stuk ONDERGROND, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeenle Avereest, Sectie D. No. 201a, 1173 en 1548, groot ruim 4 Bunders, hebbende de GRAAF ten Oosten, en ROELOF HARTMAN ten Westen, in gebruik bij den eigenaar H. KEESSEMAAT.

Nadere informalien ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl