Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veen en ondergrond

- Posted in Verkoop by

De Notarissen ROIJER en van der GRONDEN. residerende te Zwolle, en van DEDEM, te Avereest, zullen op Woensdag den 8sten Januarij 1851, `s morgens te elf uur, te Avereest, ten huize van den Heer BONNE BERENDS, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek in Perceelen en Massa's verkoopen :

Eenige perceelen besneden VEEN en ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, Sectie D. No. 1168 en 1167, te zamen groot 18.24.80, gelegen in het eerste Blok in Stegeren en Sectie D. No. 1996, D1177, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, te zamen groot 31.43.50 , gelegen in het eerste Blok , in Arrien.

Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van de respective Heeren Notarissen. Aanwijzer AREND BERENDS, Veenbaas te Avereest.

Bron : Delpher.nl