Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. VAN DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 14den Januarij 1851, des voormiddags ten 11 uren, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen, later aldaar publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, met BOUW- en, WEILAND, bij elkander staande en gelegen onder Avereest aan de Kruizinga's wijk, tegen, over de Roomsch Catholijke Kerk, en te zamen groot 2 Bunder en ruim 54 Roeden.

Nadere informatien te bekomen bij gemelden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 879

Note : Het betreft hier Sectie D nr 388 en 1266