Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met daarbij gelegen gronden

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Dingsdag den 11den Februarij 1851, des voormiddags ten 10 uren, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, publiek verkoopen :

Een HUIS en ERF, met daarbij gelegen GRONDEN, te zamen circa 5 Bunders groot, thans bewoond en in gebruik bij POSTHOORN, staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, in de nabijheid van de R. C. en Geref. Kerken.

Nadere informatiën te bekomen bij voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 882

Note : Het betreft hier Sectie D nr 120b, 585, 1023, 1647 en 1648

Eenige perceelen bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 19den Februarij 1851, des voormiddags om 11 uren, ten huize van de Wed. R. STEENBERGEN, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

Eenige perceelen geheel aan de snede liggend BOVENVEEN, tusschen de eerste en tweede Wijk, boven het Schut bij Dorgelo, in het Rheezerveen aan de Dedemsvaart in de gemeenten Avereest en Ambt Hardenberg, te zamen groot ruim 20 Bunders.

De aanwijzing zal geschieden door of van wege den Heer A. HOFELT aan de Dedemsvaart. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris en bij Mr. J. A. van ROIJEN, Notaris te Zwolle.

Bron: Delpher.nl