Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Te huur een huis

- Posted in Verhuur by

Tegen Mei aanstaande of dadelijk TE HUUR:

Een HUIS met twee goede Kamers, twee Kelders, Droogzolder en een Stookvertrek, benevens eene TUIN, met diverse VRUCHTBOOMEN, groot 25 Ned. Roeden, gelegen in de nabijheid der Kerk en School te Avereest.

Nadere informatie te bekomen bij J.NAARDING, Onderwijzer aldaar.

Bron: Delpher.nl