Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met twee woningen en bakkerij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 20sten September 1851, des voorin. 11 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later aldaar finaal verkoopen, in 4 perceelen :

Een HUIS van twee WONINGEN en BAKKERIJ, met daarachter gelegen LAND , te zamen circa groot 90 Roeden. Staande en gelegen op den besten stand aan de Dedemsvaart, laatst bewoond en gebruikt door wijlen GEERT BAKKER.

Nadere informatien te bekomen bij den Notaris voornoemd.

Bron: Delpher.nl Akte : nr 937

Note : Ten verzoeke van Grietje Worst weduwe van Geert Bakker

Note : Woning 1 Sectie D nr 1834

Note : Woning 2 Sectie D nr 1833

Note : Land Sectie D nr 1832, 1835 en 1836