Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met erfpacht land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 19 September, 1852, des middags om 12 uren, ten huize van F. BOTERMAN, te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later den 6 October, ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen :

Een HUIS. geschikt tot alle AFFAIRES, staande aan de Kruizinga's Wijk gemeente Avereest, nabij de R C. Kerk, benevens het REGT van ERFPACHT van eenig LAND, daarbij gelegen, thans bewoond en in gebruik bij W. J. GERNER.

Nadere informatie bij voornoemden Notaris.

Bron: Delpher.nl