Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Afbraak oude kerkgebouw

- Posted in overig by

KERKVOOGDEN der Hervormde Gemeente te AVEREEST zijn voornemens op Dingsdag den 9den November e. k. des morgens ten 10 ure, ten huize van K. WEERTJES voor AFBRAAK te verkoopen :

Het Oude KERKGEBOUW der voornoemde Gemeente.

Bron : Delpher.nl