Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met grond

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 23 Maart aanstaande, des morgens om 11 uren, ten huize van den Heer H. L. van der VEGT, aan de Dedemsvaart, publiek aan de meestbiedenden verkoopen:

Een HUIS en ERF met daarbij behoorende GROND, staande en gelegen aan de Dedemsvaart , gemeente Avereest, Sectie C. groot ongeveer 87 roeden, belend de Vaart ter eenre en B. R. KNOBBE ter andere zijde. Bewoond door JAN UITERWIJK WINKEL, die de aanwijzing zal doen.

Te bezien dagelijks, en nadere informatien bij voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl