Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

38 bunder ondergrond

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 28sten Junij 1854, des morgens ten 10 uren ten huize van BEREND BERENDS, te Dedemsvaart, publiek verkoopen:

Ruim 38 Bunders ONDERGROND, gelegen in de gemeente Avereest, markte Arriën, zeer geschikt om dadelijk te ontginnen.

De aanwijzing zal geschieden door W. BRINK en A. BERENDS, terwijl nadere informatien te bekomen zijn ten Kantore van genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl