Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Veengronden

- Posted in Verkoop by

De Notaris MULERT te Ommen, zal op Woensdag den 16 Augustus 1854, des middags om 12 uur, ten huize van GROOTHUISMINK te Witharen, onder de Stad Ommen, finaal verkoopen :

Een stuk Veengrond gelegen onder de Gemeente Avereest, Kad. Sectie D. No 259, 260, 261 en 262, te zamen groot 24 Bunders 45 Roeden 10 Ellen, belend door het eigendom van den Heer Baron de VOS van STEENWIJK, ten Noorden en de Marke van Arrien ten Zuiden.

Nadere informatien zijn te bekomen bij genoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Huis met bouwland en heideveld

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Woensdag den 9den Augustus aanstaande, des middags om 12 uren, ten huize van den Kastelein H. L. van der VEGT, aan de Dedemsvaart doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats publiek aan de meestbiedende verkoopen:

Een stuk Bouwland, Groen- en Heideveld met daarop staand Huis, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, in de gemeente Avereest, Sectie B. Nummers 120b 120b2, 120b3, en 120c gedeeltelijk, zoo als dit bewoond wordt door JAN de KIEFTE.

Nadere informatien zijn te bekomen bij den genoemden Notaris, bij wien de Conditien ter visie leggen.

Bron : Delpher.nl