Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aan de snede gebracht slag hoog-veen

- Posted in Verkoop by

enter image description here

De Notaris Mr J. H. van ROIJEN, te Zwolle, zal bij inzate op den 30sten November, en Veiling op den 21sten December e. k., ten huize van H. L. van der Vegt, te Dedemsvaart, Verkoopen :

Een bijna reeds geheel aan de Snede gebragt slag HOOG-VEEN, met daardoor gegravene Scheepswijk, eene Kadastrale oppervlakte hebbende van ruim 40 Bunders, gelegen onder Avereest en Ommen, afvarende op de Dedemsvaart, tusschen Sluis N°. 5 en N°. 6.

Aanwijzer E. ZWIERS, te Dedemsvaart. Informatien bij laatstgenoemden en bij bovengenoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl