Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Zaturdag den 3 Februarij aanstaande, des middags om twaalf uur, ten huize van den Heer J. NAARDING, te Dedemsvaart, gemeente Avereest, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder uur en plaats publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Ongeveer Zes Bunders BOUW- en GROENLAND, met daarop staand HUIS en verder Getimmerte, het ZWAANTJE genaamd staande en gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, tusschen het schut van TEEKMAN en dat van WIJKSTRA, Kadaster Sectie B., N°. 12, 12a, 12b, 12c en 13; bewoonden in gebruik bij J. VISSCHER, door wien tevens de aanwijzing zal geschieden.

Nadere informatien bij voornoemden notaris, bij wien de Conditien ter inzage liggen.

Bron : Delpher.nl