Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Logeabel Heerenhuis

- Posted in Verkoop by

Mr. W. S. van der GRONDEN, Notaris, residerende te Zwolle, zal op Woensdag den 16 Mei 1855, 's middags te 12 uur, te Avereest, ten huize van den Logementhouder J. F. AP, doen inzetten en 14 dagen later aldaar publiek verkoopen :

1°. Een Logeabel Heerenhuis, waarin Vijf BENEDENKAMERS, waaronder Twee en suite, Drie BOVENKAMERS, ruime KEUKEN, ZOLDER, KELDERS en verdere COMMODITEITEN, met daarbij staande Stalling en ruime Schuur, en daarachter gelegene Tuin, staande en gelegen in de gemeente Avereest, op DE POL, bij de Dedemsvaart, onmiddelijk aan den Publieken weg, welke weg reeds is aanbesteed tot aanleg van een Grindweg, Sectie C. No. 571 en 572, groot 25 Roeden 80 Ellen.

2°. Een Perceeltje Bouw- en Weideland, onmiddelijk gelegen aan het Eerste Perceel, Sectie C. No. 516, groot 31 Roeden 40 Ellen.

Alles thans in huur bij den Heer F. C. W. HAMILTON of SILVERTONHIL, Rijks Ontvanger te Avereest. Te aanvaarden 1°. November 1855, en nadere informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron: Delpher.nl