Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Kapitaal huis en erf Het Bergje

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, is voornemens op Woensdag den 19 December 1855, 's morgens om 10 uur, ten huize van HENDRIK KEUKEN, Bakker en Winkelier te Dedemsvaart, publiek finaal te verkoopen :

1°. Een Kapitaal Huis en Erf, waarin sedert vele jaren met goed succes een Bakkerij en Winkel worden uitgeoefend, met bijbehoorend Land, staande en gelegen in de gemeente Avereest, te zamen groot 2.39.60 8., en thans bewoond en in gebruik bij HENDRIK KEUKEN. Staande op ƒ 3550.

2°. Ruim 7.50.00 Bund. Bosch-, Bouw- en Weiland, benevens een Woonhuis, genaamd HET BERGJE, staande en gelegen onder Avereest, ten Noorden van de Dedemsvaart. Te veilen in 9 Perceelen. Staande op f 6120.

3°. Ruim 31 Bunders Bosch-, Bouw-, Weide- en Veengrond, benevens Drie Huizen, staande en gelegen te Avereest, ten Zuiden der Dedemsvaart. Te veilen in 12 Perceelen. Staande op ƒ 7045.

4°. Een stuk Veen- en Veldgrond, gelegen in het Ambt Hardenberg, groot 20.10.30 Bund. Te veilen in 4 Perceelen. Staande op f 1100.

5°. Twee Perceelen Bovenveen, om te vergraven, ter grootte van 2.50.00 Bund., gelegen onder Avereest en het Ambt Hardenbergh. Staande op f 2400.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris en bij HENDRIK KEUKEN die de aanwijzing zal doen.

Bron: Delpher.nl

Akte : nr 1204/07

Note : 1) Huis en erf, thans bewoond en in gebruik bij Hendrik Keuken Sectie E nr 173, 318, 666, 897 en 898. De schuren, winkel en bakkerij zijn niet inbegrepen !

Note : 2) Het betreft hier Sectie E nr 572, 843, 573, 574 en 713

Note : 3) Huis en erf, bewoond door Harm Giethoorn Sectie E nr 97b, 924, 925, 926 en 927

Note : 3) Huis en erf met twee woningen, bewoond door Geert Reuvers en Geert Brouwer Sectie E nr 929 en 928

Note : 3) Huis met twee woningen, bewoond door Gerrit Dekker en Derk Dekker Sectie E nr 931, 932 en 933

Boerenplaat het Zwaantje

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, notaris te Zwolle zal op Donderdag den 13 December e. k. des middags ten 12 ure, ten huize van den heer W. ten KATE aan de Dedemsvaart, Gemeente Avereest, publiek verkoopen :

De Westelijke helft van een Boerenplaats , het ZWAANTJE genaamd, gelegen te Avereest tusschen het schut van TEEKMAN en dat van WIJKSTRA aan de Zuidzijde van de Dedemsvaart, kad. Sectie B. N°. 12 ged. groot 2 B. 83 R. 40 E. staande op ƒ 1000.

Aanwijzer HENDRIK VISSCHER aldaar.

Bron: Delpher.nl