Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf met smederij

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van Dedem, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 19 Maart 1856, 's morgens om elf uur ten huize van den heer ALBERT BRINK te Dedemsvaart doen inzetten en 8 dagen later den 26 Maart. 1856 terzelfder uur en plaats finaal verkoopen:

Een Huis en Erf, waarin sedert vele jaren met goed succes een SMEDERIJ is uitgeoefend, staande en gelegen op eene der beste standen, onmiddelijk aan de Dedemsvaart gemeente Avereest, en thans bewoond door en in gebruik bij den Grofsmid ALBERT SIEDERS.

Nadere informatien te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1241

Note : Het betreft hier Sectie D nr 916