Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Bouw- en Hooiland

- Posted in Verkoop by

enter image description here

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 10 April e. k. des middags ten 12 ure, ten huize van ALBERT BRINK te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later terzelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen :

Vier Perceelen Bouw- en Hooiland, bij elkander gelegen ten Zuiden van de Dedemsvaart, in de Gemeente Avereest, belend JAN KEEN PADDING, den heer van ZWINDEREN, de ERVEN MEINE MEINEN, JACOBUS KLEINMEIJER, de ERVEN ROELOF VEENINGEN en GOVERS, kadaster Sectie D. N°. 991, Bouwl. 42 R. 60 E., 993, Hooil. 42 R. 60 E., en 1206, Bouwl. 82 R. 70 El.

Nadere informatien bij den eigenaar ALBERT SIEDERS, en bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl