Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis erf en bouwland

- Posted in Verkoop by

enter image description here

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 16 October 1856, des middags ten twaalf ure , ten huize van den Kastelein van den VECHT aan de Dedemsvaart , publiek aan den meestbiedende verkoopen :

Een stuk Bouwland met daarop staande Gebouwen, gelegen aan de Dedemsvaart Gemeente Avereest, belend ten Noorden de Kruizinga's wijk, ten Oosten, Zuiden en Westen den Heer KERKHOVEN, kad. Sectie D. No. 480, Huis en Erf, 1357 Bouwland, 1358 Huis en Erf en 1429, te zamen groot een bunder zeven roeden.

Aanwijzer BEREND ESTER aan de Dedemsvaart. Nadere informatiën bij voornoemden Notaris, bij wien de conditiën ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl