Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Aanbestedeing tabaksschuur

- Posted in aanbesteding by

De HH. JUNIUS VAN HEMERT zijn voornemens, op VRIJDAG den 3den October 1857, des middags ten 12 ure, ten huize van J. SCHUTTERUP, Logementhouder te Avereest, PUBLIEK AAN TE BESTEDEN :

Het BOUWEN van eene TABAKSSCHUUR op de hoogte van Sluis no. 4 aan de Dedemsvaart, met bijlevering van alle MATERIALEN.

Het BESTEK en TEEKENING liggen ter inzage in gemeld logement, alwaar ook nadere informatien te bekomen zijn.

Bron : Delpher.nl