Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en Erf met 63 roeden bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 3 Februarij 1858, 's morgens om 10 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart publiek verkoopen :

Een Huis en Erf met ongeveer 63 roeden Bouwland, staande en gelegen aan den Noordkant der Dedemsvaart, nu bewoond door en in gebruik bij KOERT SCHIPPERS WINKEL.

De aanwijzing geschiedt door A. L. MOL, scheepstimmerman te Dedemsvaart. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1364/71

Note: Ten verzoeke van Jan Wams, scheepstimmerman, Anna Wams, Johamma Wams e.a.

Note : Het betreft hier Sectie D nr 422, 421, 424 en 1012

Huis met erf en bouwland

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 20 Januarij 1858, 's morgens om 10 uur, ten huize van H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later terzelfder ure en plaats, publiek verkoopen :

Een Huis en Erf met ongeveer 2 1/2 Bunder daarbij liggend Bouwland, staande en gelegen aan de zuidzijde der Dedemsvaart, thans bewoond door en in gebruik bij den Eigenaar JAN ROELOFS JONKER.

Informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1360

Note : Het betreft hier Sectie D nr 606 en 605

34 bunder besneden bovenveen

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 1 Februarij 1858, des middags ten 12 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Dedemsvaart, doen inzetten, en op nader te annonceren tijd publiek aan de meestbiedende verkoopen :

Ruim 34 Bunders besneden Boven Veen, van uitmuntende qualiteit, gelegen aan de Dedemsvaart, en wel aan de 15e en 16e wijk, alsmede aan de wijk No. 7 in Slegeren. In 20 perceelen.

Aanwijzer E. ZWIERS te Dedemsvaart, bij wien zoowel als bij den voornoemden Notaris nadere informatiën en PERCEELKAARTEN zijn te bekomen.

Bron : Delpher.nl