Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met een schuur en tuin

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. VAN ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag 18 Maart e.k., des Middags ten 12 ure, ten huize van den Heer H. L. VAN DER VECHT, aan de Dedemsvaart, doen Inzetten en 14 dagen later aldaar Publiek Verkoopen:

Een HUIS en ERF met SCHUUR en TUIN, benevens 2 Perceelen WEILAND, groot 1 Bunder, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, thans bewoond door den Heer KERKHOVEN; het Huis voorzien van 3 Benedenkamers en 2 Bovenkamertjes, benevens Keuken, Zolder, ruime Kelder, Deel, Stalling voor 2 Paarden, Knechts-Kamertje, Welwaterspomp en nieuwe groote Regenbak, terwijl in de Schuur een Graanzolder is aangebragt, de Tuin bezet met vele Vruchtboomen en omgeven van opgaande Eiken en ander Houtgewas.

Aanvaarding 15 Mei e.k.; betaling in 2 gelijke termijnen: 1 November 1858 en 1 November 1859; aanwijzer de Heer J. H. VAN ENGELEN, te Dedemsvaart; het Huis gedurende 3 dagen voor de inzate te bezien, des Middags tusschen 12 en 3 ure.

Bij de inzate zullen tevens eenige VEENGEREEDSCHAPPEN, een WAGEN, TUIGEN, PIANO, enz., enz., verkocht worden, welke den voorgaanden dag in het Pakhuis, naast den Heer VAN DER VECHT, te bezigtigen zullen zijn.

Bron : Delpher.nl