Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Boerenerve

- Posted in Verkoop by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Maandag den 10 Mei 1858, des middags om 12 ure, ten huize van WARNER ten KATE aan de Dedemsvaart, doen inzetten en drie weken later ter zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Boerenerve, bestaande in een nieuw Woonhuis, waarin twee Woningen en Schuur, waarin een Varkenschot en Paarde- en Beestestal en twee kampen Bouw- en Weideland, staande en gelegen aan de Dedemsvaart, belend JOCHEM ROOK ter eenre en de algemeene weg ter andere zijde, kadaster Sectie B. Numero 538 geheel, en 540, 539 en 544, gedeeltelijk, groot circa 2 1/2 bunder, te veilen in 2 perceelen.

De aanwijzing geschiedt door den eigenaar JOCHEM ROOK, en nadere informatien zijn te bekomen bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl