Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal, op Woensdag den 30 Junij 1858, smorgens om 10 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 8 dagen later ter zelfder uur en plaats publiek verkoopen:

Twee HUIZEN met het regt van Erfpacht, op den daarbij liggende 1 1/2 Morgen Grond, staande en gelegen aan de Sponturfwijk te Dedemsvaart, Gemeente Avereest, bewoond door en in gebruik bij den eigenaar FILIPPUS STEHOEF en den huurder JAN GREVEN.

Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1404

Note : Het betreft hier Sectie C nr 171c en 171d