Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis en erf met bijliggende grond

- Posted in Verkoop by

Mr. C W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 21 Julij 1858, 's morgens om 11 nur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later ter zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

1°. Een HUIS en Erf, met bijliggenden grond, groot circa 1/2 bunder, staande en gelegen aan de Kruizinga's wijk te Dedemsvaart, gemeente Avereest, bewoond en in gebruik bij de gebroeders DORGELO; in 't huis wordt met goed succes een Winkel en Bakkerij uitgeoefend, en

2°. Een perceel Grond, gelegen als voren, groot ongeveer 1/2 bunder, zeer geschikt voor eene huisplaats.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Boerenplaats met diverse gronden

- Posted in Verkoop by

enter image description here

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, op Zaturdag den 17 Julij 1858, 's morgens om 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten, en 14 dagen later, ter zelfder ure en plaats, publiek verkoopen :

Een BOERENPLAATS met bij- en omgelegen Bouw-, Weide-, Hooiland en Veldgrond, gelegen op de Haar onder Avereest, in gebruik geweest bij EVERT NAARDING; benevens eenigen Bouw-, Weide-, Hooiland en Veldgrond in 't Wemigerveld te Avereest; in alles groot circa 40 bunders. Het Heideveld ligt zeer geschikt ter cultivering; een wijk uit de Dedemsvaart schiet tot zeer digt bij die gronden.

Aanwijzer J. NAARDING Jr. Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris en hij den Heer verkooper.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1415

Note : Huis en erf Sectie A nr 405 en 406

Note : Sectie A nr 404, 407, 408, 409, 397c, 634, 635, 636, 389, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 487

Note : Sectie B nr 458, 145, 151, 153, 154, 155, 156, 136