Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Twee huizen met ovenhuisje en land

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Maandag a.s. den 31 Januarij 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van HENDRIK VISSCHER te Avereest, publiek verkoopen:

Een Huis en Erf met eenig Land, laatst bewoond door en in gebruik geweest bij wijlen de wed. DE JONGE, alsmede een Huis en Erf met Ovenhuisje en Land, thans in huur bij den Bezemmaker Ad. de JONGE; alles staande en naast elkander gelegen tusschen sluis No. 4 en 5 aan de Dedemsvaart onder Avereest, en nagelaten door wijlen Bd. de JONGE en vrouw. Staande het eerste Perceel op ƒ 1050 en het laatstgemelde op ƒ 1150.

Aanwijzer Ad. de JONGE gemeld. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1473

Note : Het betreft hier Sectie B nr 422, 423, 699 en 700

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Zaturdag den 29 Januarij 1859, 's morgens om 11 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J. NAARDING Sr. te Avereest, doen inzetten en 14 dagen later den 12 Februarij 1859 terzelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Circa 20 Bunders Bouw- Gras- en Veldgrond, gelegen van de Vaart langs den Noordkant van den Nieuwendijk tot aan den Haarweg onder Avereest.

Aanwijzer J. NAARDING Jr. te Avereest. Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1484

Note : Het betreft hier percelen in Sectie A :

Boerenplaatsje

- Posted in Verhuur by

Mr. J. H. van ROIJEN, Notaris te Zwolle, zal op Donderdag den 3 Februarij 1559, des middags te 12 ure, ten huize van den Heer H. L. van der VECHT te Avereest, doen inzetten, en 14, dagen later, te zelfder uur en plaats, publiek aan den meestbiedende verkoopen:

Een Boerenplaatsje, bestaande in Huis en Erf met eenig Land, gelegen aan de Dedemsvaart, gemeente Avereest, bewoond door HARM TER BANEN, kad. Sectie D, Nos. 1620, 1621, 1622 en 1623, groot 2 bunder 29 roeden 60 ellen.

Aanwijzer HARM ter BANEN voornoemd. Nadere informatien bij voornoemden Notaris, bij wien de conditien ter visie liggen.

Bron : Delpher.nl

Huis met 3 woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen Avereest, zal, op Woensdag den 12 Januarij 1859, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, doen inzetten en 14 dagen later den 26 Januarij 1859, te zelfder ure en plaats publiek verkoopen :

Een huis met 3 woningen, waarin met succes een winkel en bakkerij wordt uitgeoefend; alsmede een daarbij staande schuur en bijliggend land, alles staande en gelegen aan de Kruizinga's Wijk, nabij de Roomsche Kerk te Dedemsvaart, gemeente Avereest.

Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1475

Note : Het betreft hier Sectie D nr 953 en 954

Note : Ten verzoeke van Hilligje Noordhuis weduwe van Gerrit Dorgelo, winkeliersche