Historische Kadastralekaart van Avereest" itemprop="description"/>

Onroerend Goed

Historische Vastgoed Monitor Avereest

Huis met twee woningen

- Posted in Verkoop by

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal op Woensdag den 30 Maart 1859, 's morgens om 10 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van DE ERVEN JOHs. BAKKER, publiek verkoopen :

1°. Een Huis, waarin 2 Woningen, benevens circa 1/2 Bunder daarachter liggend Bouwland, aan de Kruizinga's Wijk te Dedemtvaart; en.

2°. Een stuk Bouwland, gelegen achter 't Huis van Schipper Hk. STRIJKER aldaar.

Aanwijzer F. BOTERMAN.

Bron : Delpher.nl

Akte : nr 1516

Note : 1) Het betreft hier Sectie D nr 1144 en 1641

Note : 2) Het betreft hier Sectie D nr 1846, 1847 en 1848

Mr. C. W. van DEDEM, Notaris te Nieuwleusen en Avereest, zal ep Woensdag den 30 Maart 1850, 's morgens om 11 uur, ten huize van F. BOTERMAN te Dedemsvaart, ten verzoeke van de Wed. G. DORGELO, voor den tijd van 3 jaren publiek Verhuren :

Een Huis en Erf met bijbehoorend Land, staande en gelegen in de nabijheid der R. Cath. Kerk aan de Kruizinga's Wijk te Dedemsvaart; in 't huis werd met succes een Bakkerij en Winkel uitgeoefend.

En alsdan tevens doen inzetten en 8 dagen later publiek Verkoopen:

2 Morgen Bouwland, gelegen aan den Zuidkant der Dedemsvaart, tegenover het huis van den Heer Ad BERENDS.

Bron : Delpher.nl

Akte : deze veiling heeft geen doorgang gehad !

Note : Het betreft hier Sectie D nr 324d en gedeelte 528